เกี่ยวกับเรา

บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด

เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท เอ็มบีเค จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยประกอบธุรกิจในหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจศูนย์การค้า ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสนามกอล์ฟ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจการเงิน ธุรกิจศูนย์ประมูลรถยนต์ และธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ

บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านการบริหารงานขายสินทรัพย์ รับฝากขายสินทรัพย์ และบริหารสินทรัพย์ที่รอการขาย ให้แก่ บุคคลทั่วไป บริษัทและ/หรือสถาบันการเงินต่างๆ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในการบริหารงานแบบครบวงจรของทีมงานที่มีประสบการณ์ในวงการอสังหาริมทรัพย์และสถาบันการเงินมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ บริหารสินทรัพย์รอการขายของกลุ่มบริษัททุนธนชาต จำกัด(มหาชน) บริษัทในเครือธนชาต และบริษัทเอ็มบีเค จำกัด(มหาชน) โดยดำเนินการบริหารงานขายและ/หรือพัฒนาสินทรัพย์ให้เกิดมูลค่าเพื่อจำหน่ายต่อไป

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

ใน ปีที่ผ่านมา PST ได้ดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่สำคัญดังนี้ พื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ โครงการสบายวิลเลจ@กะทู้ และ โครงการ The INDY II เฟส 2 ที่มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีความต้องการที่พักอาศัยในเขตใจกลางเมืองหรือเขตชุมชน โดยเป็นกลุ่มที่มีรายได้ระดับปานกลาง พื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ โครงการ Riverdale ปทุมธานี ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวระดับ High End ท่ามกลางธรรมชาติ โอบล้อมด้วยสนามกอล์ฟระดับ 5 ดาว บนเนื้อที่กว่า 500 ไร่ คาดว่าจะใช้เวลาในการพัฒนาสมบูรณ์ทั้งโครงการแล้วเสร็จ ประมาณ 10 ปี ปัจจุบัน อยู่ระหว่างงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง เพื่อรองรับงานพัฒนาโครงการในอนาคตต่อไป
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการขยายขอบเขตการดำเนินงานด้านการให้บริการรับฝากขายอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท  ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล