บริการของเรา

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด (“PST”) และบริษัทย่อยของ PST

        ดำเนินธุรกิจดังนี้
 • ธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อขาย
 • ธุรกิจรับบริหารทรัพย์สิน
 • ธุรกิจรับบริหารอาคารและชุมชน
 • ธุรกิจให้คำปรึกษาและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อขาย
ดำเนินธุรกิจโดย PST โดยการพัฒนาที่ดิน เปล่าเพื่อขายซึ่งเป็นโครงการที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
 • บ้านสร้างเสร็จพร้อมขาย
 • บ้านสั่งสร้าง
ธุรกิจรับบริหารอาคารและชุมชน
ดำเนินธุรกิจโดย PST ให้บริการรับบริหารอาคารสำนักงาน
 • จัดหาผู้เช่าพื้นที่ในอัตราค่าเช่าตามราคาตลาด
 • จัดการบริหารสภาพแวดล้อมของอาคารให้อยู่ในสภาพที่ดีและสวยงาม
 • ดูแลทรัพย์สินส่วนกลางให้มีประสิทธิภาพ
ธุรกิจรับบริหารทรัพย์สิน
PST รับดำเนินการบริหารทรัพย์สินรอการขาย และบริหารการขาย ได้แก่
 • การดูแลบำรุงรักษาตลอดจนจัดการในด้านต่างๆ เพื่อให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพพร้อมขาย
 • การให้บริการในด้านการปรับปรุงทรัพย์สิน
 • การประสานงานในด้านการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สิน
 • การรับเป็นตัวแทนนายหน้าขายทรัพย์สินรอการขายของสถาบันการเงินต่างๆ

ธุรกิจให้คำปรึกษาและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท แปลน แอพไพรซัล จำกัด (“PAS”) มีการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

 • การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับโครงการ
 • การประเมินราคาทรัพย์สินทั่วไป เช่น บ้าน อพาร์ทเมนท์ โรงแรม
 • การให้คำปรึกษาด้านมูลค่า และการใช้ประโยชน์ภายใต้ข้อจำกัด ทางกฎหมาย
 • การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการ
 • การให้ความเห็นเรื่องการบริหารทรัพย์สินรอการขาย

ซื้อทรัพย์เด่น... ขายทรัพย์ไว
เชื่อใจ แปลน เอสเตท

มืออาชีพด้านการขายอสังหาริมทรัพย์

ทำไมต้องเลือก แปลน เอสเตท

 • ดำเนินการขายโดยทีมงานขายที่มีประสบการณ์ และความสามารถ
 • เป็นตัวแทนขายทรัพย์ NPA ให้กับกลุ่มธนชาตมากว่า 20 ปี
 • มีฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมายขนาดใหญ่ที่เชื่อถือได้
 • มีการประเมินราคาขาย พร้อมประเมินราคาตลาดให้ฟรี
 • ประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินผ่านสื่อโฆษณาที่เหมาะสมตรงกลุ่มเป้าหมาย ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ต่างๆ